కాకినాడ బీచ్ పార్క్ అందాలు!! Beautiful beach park at Kakinada Drone Video
Government of Andhra pradesh newly established beach water park at kakinada beach !!