சென்னையில் உள்ள எம்.ஐ.டி கல்லூரியில் ஆளில்லா விமானத்தை இயக்கும் நடிகர்…