Ο Πλοηγός Cpt Νίκος Κατραδής βρίσκεται στη γέφυρα ενός μεγάλου γκαζάδικου και το καθοδηγεί μέσα από το δίαυλ…