Isoo raac – Aragtida & Isha Kamaradayda oo aan kusoo gudbiyo hadba waxa aan la kulmo.