Είναι εξαιρετικά σπάνιο βαπόρι να κρατά για δεκαετίες το όνομα που είχε από τότε που γεννήθηκε. Το “ΙΟΝΙΣ”…