Kita sa drone video ni YouScooper Don Don Mercado ang pagbaha sa may Barangay Hulong Duhat, Malabon. Kuha ito kanina bandang 1:30 ng hapon.